+31 (0)6 28445537 info@wijzijnproud.nl

Amsterdam – PROUD en Soa Aids Nederland slaan de handen ineen om de veiligheid en gezondheid van sekswerkers te verbeteren. Dat dit nodig is blijkt wel uit het onderzoek naar Stigma en Geweld onder sekswerkers, waaruit blijkt dat maar liefst tussen de 60 en 97% van de sekswerkers enige vorm van geweld ervaart. Internationaal onderzoek toont een relatie tussen geweld en gezondheid aan. Op de ‘International Day to end violence against Sexworkers’ presenteren zij het alert systeem Ugly Mugs.

PROUD is de belangenvereniging voor en door sekswerkers in Nederland. PROUD is er voor alle sekswerkers en ex-sekswerkers ongeacht gender, seksuele oriëntatie, legale status, leeftijd, gezondheid, nationaliteit of werkvorm. Soa Aids Nederland bestrijdt soa’s en hiv en bevordert seksuele gezondheid, ook voor sekswerkers. Samen vragen wij de aandacht voor een nieuw en veelbelovend project om de veiligheid en positie van sekswerkers in Nederland te verbeteren: een online database voor en door sekswerkers om informatie over agressieve en potentieel gevaarlijke klanten te delen. Met als doel geweld tegen sekswerkers te voorkomen en daarmee hun gezondheid te verbeteren. Daarnaast biedt het project sekswerkers en sekswerkersorganisaties een platform om nieuws en kennis te delen over gezondheid, veiligheid, rechten en regelgeving.


Achtergrond Ugly Mugs

In sectoren waar sekswerkers elkaar fysiek ontmoeten zoals in de raam- en tippelprostitutie, in clubs of privéhuizen en via vergunde escortbureaus kunnen sekswerkers elkaar waarschuwen voor lastige of gevaarlijke klanten. Bijvoorbeeld via prikborden of zogenaamde zwarte lijsten. Onder andere door de sluiting van vergunde werkplekken werken steeds meer sekswerkers via internet en ontvangen hun klanten thuis of in hotels. Deze sekswerkers hebben weinig contact met elkaar, kunnen moeilijk informatie delen en zijn lastig bereikbaar voor (gezondheids)hulpverleners. Uit een Needs Assesment onder sekswerkers uitgevoerd door Soa Aids Nederland (2017) komt naar voren dat sekswerkers behoefte hebben om online informatie te kunnen delen met betrekking tot lastige of gevaarlijke klanten. Mooie voorbeelden hiervan zijn National Ugly Mugs in het Groot Brittannië en Ugly Mugs in Noord-Ierland.

National Ugly Mugs (NUM) is een nationale database in Groot Brittannië waarvoor sekswerkers zich kunnen aanmelden op een website. Via sms worden zij op de hoogte gebracht van (lokale) waarschuwingen. Op de website kunnen zij waarschuwingen nalezen en nummers en emailadressen natrekken. Op de site is bovendien informatie te vinden voor sekswerkers over veilig werken en toegang tot zorg. Op dit moment heeft een groeiend aantal van 20.000 sekswerkers in Groot Brittannië toegang tot de NUM waarschuwingen. In 2014/2015 zijn rond de 1600 misdrijven voorkomen. 16% van de sekswerkers heeft specifieke klanten kunnen vermijden via de Ugly Mugs database. In deze periode heeft NUM geleid tot de veroordeling van 22 herhaalde overtreders, van wie 17 serieverkrachters. NUM voorkwam minstens 51 verkrachtingen. Ook op de website van de Ierse Ugly Mugs kan een aangemelde sekswerker waarschuwingen doorlezen, nummers screenen en waarschuwingen doorgeven. In elke waarschuwing staat informatie over het incident, de locatie, de persoon, de opvolging etc. Het type incident kan variëren van ‘tijdsverspiller’ en ‘alcohol/druggebruik’ tot ‘beroving’ en ‘verkrachting’. Wordt de informatieover incidenten gedeeld met politie en justitie?
De informatie uit meldingen van sekswerkers wordtgeanonimiseerd gedeeld met de politie wanneer de betreffende sekswerker hierexpliciet toestemming voor heeft gegeven. Via het Ugly Mugs project kunnensekswerkers informatie delen om andere sekswerkers te waarschuwen, terwijl uitons onderzoek (PROUD en Soa Aids Nederland), 2018) blijkt dat veel sekswerkersgeen melding durven of willen maken bij de politie wanneer zij geweld meemaken.De politie mist dus belangrijke informatie over de aard en omvang van geweldtegen sekswerkers en de aanpak hiervan. Door de data die het Ugly Mugs projectverzamelt krijgt de politie meer inzicht in de aard en omvang van dit probleemin hun regio. In Groot-Brittannië blijkt dat door tussenkomst van het projectsekswerkers in bepaalde gevallen meer vertrouwen krijgen in de politie waardoorze wel aangifte durven doen. Wanneer een sekswerker melding wil doen van eenincident wordt expliciet gevraagd of de informatie uit de melding anoniemgedeeld mag worden met de politie. Ook wordt de sekswerker de vraag gesteld ofhij of zij aangifte wil doen bij de politie. Het project kan hier eventueel bijbemiddelen.


Dankzij de financiering van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, die dit project graag ondersteunt, kunnen we in het nieuwe jaar gaan starten met UMNL.
De lancering van Ugly Mugs Nederland vindt medio 2019 plaats.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met PROUD via +31(0)6-360.19.779

PROUD: https://www.wijzijnproud.nl
Soa Aids Nederland: http://www.soaaids.nl

Onderzoek naar Stigma en Geweld onder sekswerkers: https://www.soaaids.nl/sites/default/files/media/Prostitutie/2018-rapport-sekswerk-geweld.pdf

San Francisco Bay Bad Date list: http://stjamesbaddatelist.herokuapp.com
Ugly Mugs Ireland: https://uglymugs.ie/
National Ugly Mugs (Great-Brittain): https://uknswp.org/um/